Na de wateroverlast in 2016 bracht de gemeente Sint-Gillis-Waas alle waterbeheerders in het Benedenschedelbekken rond de tafel. In een nieuw samenwerkingsverband werd beslist om een afwateringsmodel van het Benedenscheldebekken op te maken. Alle onbevaarbare waterlopen werden ingemeten en in een realistisch computermodel gebracht. De provincie Oost-Vlaanderen financierde de opmaak.

In het voorbije jaar werden verschillende maatregelen in het rekenmodel gesimuleerd. Het zijn alle maatregelen die een herhaling van de wateroverlast van 2016 moeten voorkomen. Voor Sint-Gillis-Waas werd specifiek bekeken hoe het waterpeil in de Watergang der Hoge Landen voldoende laag gehouden kan worden. Het is hier waar het cruciale knelpunt van de gemeente zich situeert. Twee opties bieden soelaas.

  • Het verbreden van de Watergang der Hoge Landen

  • Het via een alternatieve weg afleiden van overtollig water via de Zuidelijke Watergang

Voor de Loeverbeek werd het effect van een overstromingsgebied tussen de Loeverstraat en de Heerweg onderzocht. De aanleg van een voldoende groot bufferbekken voorkomt kritieke overstromingen in de Tybaertstraat en Loeverstraat.

Voor de Blokstraatbeek ligt de oplossing in het verbeteren van het doorstroomprofiel in de woonkern van Sint-Gillis-Waas. Het herkalibreren van de waterloop is noodzakelijk om een voldoende vlotte afstroming van oppervlaktewater te bekomen. Het vraagt een ingrijpende doch gedurfde aanpak ter hoogte van de gemeentelijke begraafplaats.

Voor de Vrasenebeek werd bevestigd dat het bufferbekken in de Nieuwkerkenstraat te klein is. Door het aanleggen van grotere overstromingsgebieden (meer ruimte voor water) tussen Sint-Gillis-Waas en Sint-Niklaas kunnen kritieke overstromingen in de Nieuwkerkenstraat worden voorkomen.

De voorspelde klimaatgevolgen (www.klimaat.vmm.be) maken het noodzakelijk om voortvarend aan de slag te gaan. De globale oplossingen worden nu verfijnd en vertaald naar concrete plaatsen in het terrein. De resultaten van de modelleringsstudie worden binnenkort aan de gemeenteraad voorgesteld.

  • Waterlopen,- beheersing & Riolering

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.