Nieuwsbrief
CD&V Sint-Gillis-Waas
N°3 - 08/12/2016
 
 
Beste vrienden,

Het jaar loopt stilaan op zijn einde. Sinterklaas is net terug naar Spanje en we kijken al uit naar kerst en nieuwjaar. Hierbij kunnen we ook reeds denken aan de nieuwjaarsreceptie. De datum kunnen we jullie al meegeven, namelijk 25 januari. We bezorgen jullie zeker nog een uitnodiging, maar we kunnen al meegeven dat we deze avond een speciale aankondiging zullen doen.

De afgelopen periode hebben we alles in het werk gezet om onze gemeente zo aangenaam mogelijk te houden voor iedereen. We hebben extra ingezet op veilige schoolomgevingen. Het gemeentebestuur stelt zoals voorgaande jaren materiaal ter beschikking van de scholen. Zo werd er in september een Strapdag georganiseerd. Hier worden kinderen, ouders, grootouders en automobilisten bewust gemaakt van een veilig verkeer rond de scholen. Omdat we van mening zijn dat dit geen eenmalig feit mag zijn, worden er het hele schooljaar door acties gevoerd. Wist u dat er momenteel een fluo-actie aan de gang is? Zo zorgen we er voor dat onze kinderen nog beter zichtbaar zijn in het verkeer.

Ook voor de verenigingen doen we onze uiterste best, ook wanneer het wat moeilijker gaat. We denken hierbij aan het parochiehuis in De Klinge. Door de jammerlijke sluiting kunnen verenigingen er niet meer terecht. Het gemeentebestuur nam het initiatief om een stuurgroep op te richten, samen met de verenigingen. Samen wordt er getracht om een oplossing te bekomen waarbij iedereen zich kan vinden.

Het nieuwe gemeentehuis krijgt ook stilaan vorm. We zien er naar uit om het gemeentepersoneel te werk te stellen in een geschiktere omgeving en om onze burgers nog beter van dienst te zijn. In het nieuwe gemeentehuis zal het makkelijker zijn om meteen bij de juiste persoon uit te komen. Door meer op afspraak te werken zullen de wachttijden verminderen en zal er beter voorbereid overlegd kunnen worden.

Aan onze oudere bevolking en hulpbehoevende inwoners schenken we extra aandacht. Dit doen we op allerlei vlakken. Een voorbeeld hiervan is de gemeentelijke mantelzorgpremie. Mensen die net uit de boot vallen voor de Vlaamse zorgvergoeding geven we vanuit de gemeente een extra duwtje in de rug. Maar we moeten verder durven gaan dan dat. Daarom is beslist om een nieuwe vervangingsnieuwbouw voor ons woonzorgcentrum te bouwen.

 
Octopus helpt schoolomgeving veilig te houden

Lees meer ›


Op 7 november zijn de werken aan de OCMW-site van start gegaan.

Lees meer ›


Onlangs verscheen in Het Nieuwsblad een artikel over de toegankelijkheid van de Wase gemeentehuizen. 

Lees meer ›


Het gemeentebestuur besliste om samen met de verenigingen van De Klinge een oplossing te zoeken voor het parochiehuis.

Lees meer ›


De kerk van Sint-Pauwels werd op zaterdag 10 september officieel geopend. De restauratiewerken zijn schitterend afgerond.

Lees meer ›


Zaterdag 15 mei werd het nieuwe speelbos in de Stropers officieel geopend in het bijzijn van minister Schauvliege

Lees meer ›

Kalender

zondag, 22 oktober, 2017
Praatmaal