Nieuwsbrief juni 2017
CD&V Sint-Gillis-Waas
N°6 - 30/06/2017
 
 
Het schooljaar is aan de laatste loodjes bezig. Ondertussen beginnen we uit te kijken naar een deugddoende vakantieperiode. Bij het afsluiten van het schooljaar hoort ook het afsluiten van het proefproject ‘schoolstraat’ in de Hulststraat in De Klinge. Als CD&V hebben we een duidelijk signaal gegeven dat veiligheid moet primeren en dat we ons best moeten doen om elk ongeval te vermijden. Gedurende een half uur bij het begin en het einde van de schooldag wordt in de Hulststraat gemotoriseerd verkeer geweerd. Ondertussen is de mening gevraagd van zowel de ouders en omwonenden. Door middel van deze inzendingen zal het project geëvalueerd worden.

Als we denken aan vakantie denken we ook aan mooi weer. Een ideale plek om dan te vertoeven is Klingspoor. Schepen Marita Meul zal op de gemeenteraad het bestek en de raming voorleggen om de oude stallingen om te bouwen tot een nieuw leer- en beleefcentrum. Na de zomer gaan de werken van start.

Tijdens de vakantie kan onze jeugd ook al eens nadenken bij welke sportvereniging ze zich willen aansluiten vanaf het nieuwe sportjaar. Sport en beweging is enorm belangrijk, zeker voor onze jonge inwoners. Daarom is CD&V blij dat ook dit jaar onze jeugd een sportcheque heeft mogen ontvangen. Zo worden kinderen, jongeren en onrechtstreeks ook ouders, gestimuleerd om aan het sporten te gaan.

Tijdens de zomermaanden hopen we ook dikwijls zon te zien. Dit is zeker waar voor mensen die zonnepanelen op hun dak hebben. Omdat CD&V van mening is dat iedereen in staat moet zijn om energiezuinige maatregelen door te voeren aan zijn woning, is beslist om de rentelast over te nemen van de Vlaamse energielening. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld jonge gezinnen, die net een huis gekocht hebben of pas aan het werk zijn, de investering van energiezuinige maatregelen dragen. Zo helpen we het milieu en verlagen we de energiefactuur.

Veiligheid is een thema waar wij op blijven inzetten. Onze politieraadsleden volgen de werking van de politie nauwgezet op. Uit hun vragen aan de politie is duidelijk gebleken dat er enorm ingezet wordt op inbraakpreventie. We geven ook nog eens mee dat alle organisaties gratis op verzoek preventief anti-inbraakadvies kunnen krijgen.

CD&V zet in op vele thema’s, maar dat moet ook financieel mogelijk zijn. Uit de cijfers is gebleken dat onze gemeente financieel zeer gezond is. CD&V is er zelfs in geslaagd om de nodige investeringen uit te voeren zonder extra leningen af te sluiten, hoewel dit gepland was.

Kortom, we kunnen met een gerust gemoed aan de vakantie beginnen. Een periode waarin velen de nodige rust kunnen nemen, of net die laatste zaken op een rustig tempo kunnen afwerken. Wij wensen in ieder geval al de inwoners van Sint-Gillis-Waas een deugddoende zomer toe.

 
De financiële afrekening van het jaar 2016 werd, zoals verwacht, een meevaller.

Lees meer ›

Onlangs kregen de bewoners van de Hulststraat en de ouders van kinderen die school lopen in De Hoge Geest een evaluatieformulier mee. 

Lees meer ›


Schepen voor toerisme Marita Meul zal op de volgende gemeenteraad het bestek en de raming voor de werken aan Klingspoor voorstellen.

Lees meer ›


Het aantal inbraken en diefstallen lijkt toe te nemen in Sint-Gillis-Waas. We krijgen meer en meer pogingen tot of effectieve inbraken te lezen in de krant. 

Lees meer ›


Naar goede gewoonte zijn de sportcheques opnieuw de deur uit. Dit jaar werden er niet minder dan 3500 bedeeld.

Lees meer ›


De gemeente Sint-Gillis-Waas neemt de rentelast  van de Vlaamse energielening over.

Lees meer ›

Kalender

zondag, 22 oktober, 2017
Praatmaal