Nieuwsbrief mei 2017
CD&V Sint-Gillis-Waas
N°5 - 31/05/2017
 
 
 

Beste vrienden,

In onze vorige nieuwsbrief spraken we van de lente die haar intrede gedaan had. Met de temperaturen van de afgelopen dagen kunnen we reeds beginnen denken aan de zomer.

Van het goede weer moeten we gebruik maken. Dit is dan ook wat we gedaan hebben voor onze huisbezoeken. Zo gingen we op 7 mei op pad en hebben we enkele straten in Sint-Pauwels bezocht. Hierbij kregen we gezelschap van niemand minder dan Vlaams minister Joke Schauvliege. Hierbij kan je de foto's en het verslag van TVOOST terugvinden. Ondertussen werden ook enkele straten in De Klinge bezocht. Onze aandachtige volger kan al raden waar we volgende keer zullen neerstrijken. Wil je helemaal zeker zijn? Dan kan je hier het overzicht terugvinden.

Dat we luisteren naar wat ons verteld wordt, nemen we serieus. Een voorbeeld hiervan is de schoolstraat in De Klinge. Allereerst moet duidelijk gesteld worden dat de veiligheid van de kinderen primeert op alles voor ons. Enkele buurtbewoners voelden zich gedupeerd omdat hun straat, gedurende twee maal een half uur, afgesloten zou worden van gemotoriseerd verkeer. Het gemeentebestuur wil hier voor een stuk aan tegemoet komen door te werken met bewonerskaarten. Het gemeentebestuur rekent er dan ook op dat hier op gepaste wijze mee omgegaan wordt en dat het gebruik van deze kaarten eerder uitzondering zal zijn dan regel.

Graag geven we jullie nog mee dat morgen, 1 juni, de definitieve statuten van de "welzijnsvereniging Sint-Gillis-Waas ter stemming zullen liggen voor de gemeenteraad. Door het oprichten van deze vereniging verzekeren we onze zelfstandige uitbating van ons OCMW-rusthuis en serviceflats. Op deze manier verzekeren we ook kwalitatieve zorg in onze eigen gemeente. Als alles volgens plan verloopt, gaat deze vereniging van start in januari 2018.

 
Zondag 7 mei organiseerde de gemeente Sint-Gillis-Waas voor de eerste maal het bloesembeleefbal. Wij maakten hiervan gebruik om een heuse familiefietstocht te organiseren.

Lees meer ›

“De veiligheid van de kinderen moet blijven primeren”, aldus schepen voor mobiliteit Chantal Vergauwen over de schoolstraat in De Klinge.

Lees meer ›


Zaterdag 20 mei trok onze afdeling opnieuw de straat op in het aangenaam gezelschap van Vlaams minister Joke Schauvliege.

Lees meer ›


De voormalige kopergieterij staat al een hele tijd te verkommeren. Enkele jaren geleden kocht onze intercommunale Interwaas dit gebouw.

Lees meer ›


CD&V Sint-Gillis-Waas op facebook

JONGCD&V Sint-Gillis-Waas op facebook

Volg ons op instagram

Contacteer ons

Volg onze huisbezoeken

Kalender

zondag, 22 oktober, 2017
Praatmaal